Het idee wordt een plan en dat plan wordt een schets waaruit nieuwe ideeën voortkomen. Creativiteit krijgt ruim baan, en alle ideeën verdienen gelegenheid om te groeien. Ideeën sneuvelen of komen later opnieuw van pas. Samen met artistieke en technische partners werken we toe naar een uitvoering of product.
 Eerste contact
We horen graag al iets meer over het idee of de aangelegenheid.
Oriëntatie
Het idee krijgt snel vorm in een eerste schets of prototype. Persoonlijke toelichting en uitwisseling volgt per mail en indien mogelijk gaan we de brainstorm aan in real life. Zo worden verdere verwachtingen en vereisten duidelijk en leggen we samen de basis van het plan.
Concept
Het idee, plan en budget staan verwoord in een online werkomgeving, voorzien van een voorbeeld of moodboard. Hierin is direct het onderscheid zichtbaar tussen de creatieve en technische realisatie. Elke gelegenheid kent eigen voorwaarden en (technische) mogelijkheden. De inventarisatie daarvan maken we in het oriënterende voortraject en dragen we waar nodig over aan een technische partner. Ten slotte is het onze zorg het creatieve werk te laten schitteren, door de optimale inzet van techniek.
Realisatie
Vele jaren van samenwerking in voortdurend gezelschap van andere makers geven ons uniek zicht en grip op het creatieve proces. Vanzelfsprekend is het altijd een genoegen een project te versterken met artistieke krachten. CO-creatie in multidisciplinair verband is onze natuur, wat onze opdrachtgevers vertrouwen geeft in een eindresultaat dat de verwachtingen ruimschoots overstijgt.
Uiteraard houden we nauw contact en worden feedback-momenten ingepland. Zodoende heeft u voortdurend de gelegenheid om ons project creatief, inhoudelijk en productioneel aan of bij te sturen.
Kortom, van begin tot eind verzorgen we het creatieve traject en begeleiden we de (technische) productie. Van show tot registratie.
Back to Top