Interference
Interferentie treedt op wanneer processen elkaar kruisen, waarbij nieuwe vormen ontstaan.
Door rechtstreeks te beamen op muren, bomen en gebouwen, raakt het videobeeld onderdeel van de
omgeving. Zonder direct en continu om aandacht te vragen van de toeschouwer, speelt het werk in op
de beleving en ervaring. De ruimte wordt vrij gemaakt voor contemplatie, immersie (onderdompeling)
en oogt 'bijzonder' in het decor van dansend licht voortkomend uit computer en beamer.
Back to Top